بنداول

آدم رسید
خاتم رسید
هرکس که اومد روی پلکش نم رسید
این سرزمین نینواس
این وادی کرب وبلاس
یا الله الغیاث
این چه رسم مهمونیه
صحن چشما بارونیه
اینقده غربت می وزه
سهم دل ها حیرونیه

بنددوم

عیسی رسید
موسی رسید
بر قلب هرکس کوهی از غم ها رسید
این خیمه هایی که به پاس
کوی وداع عاشقاس
یا الله الغیاث
این زمین بوی خون داره
چشمه های محزون داره
هرکسی اینجا میرسه
نه سرو نه سامون داره

بندسوم

مولا رسید
زهرا رسید
بر گوش اهل خیمه این نجوا رسید
این مدفن مردای ماس
این مقتل خون خداس
یا الله الغیاث
میشه ارباب اینجا غریب
روی خاکا خد التریب
پیش چشم اهل حرم
میشه باخون شیب الخضیب