ابرای رحمت میشینن
دوباره رو‌ دوش نسیم
گلا همه سیراب میشن
به لطف ابرای کریم

سلام… به شورِ ماتمت
به موج دریای غمت
که دسته دسته عاشقات
میان به زیرِ پرچمت

شکر خدا یه بار دیگه
چشام دیده محرّمو
بغضای تو روضه هاتو
بارون اشکِ نَم نَم و

تپش،تپش ، قلب منه
که داره تندتر میکوبه
آقا برایِ شیرخواره ات
تمومِ قلبم ،آشوبه

از چشِ خیس آسمون
خون شده قلب عاشقات
تموم دریا ها میگن
چه بی وفایی ای فرات

برای نوکریت …حسین
یه ذره کم نمیزارم
خرج تو کاش بشه فقط
تمومِ دار و ندارم

سنگ محبتِ تو رو
عمری به سینه میزنم
کاش که یه روزی جون بدم
به پای پرچم و علم

اراده کن …تو راه تو
فدات میشم ، بدونِ شک
همش با حسرت بخونم
یا لَیْتَنٰا کُنّا مَعَک