ابر رحمت می‌نشیند بر سر دوش نسیم
فصل باران است «بسم الله الرحمن الرحیم»

ای عزایت خوش ترین بزمِ خداجویان سلام!
ای که داری خیمه‌ در اعماق جان های سلیم

چشم هایم زادگاه ابرهای بی قرار
دستهایت آسمان رحمت از عهد قدیم

در هوای آسمانت باز هم پر میکشم
سمت پرواز کبوتر های بامت یا کریم

در مسیرت باز می‌گردند درهای نجات
راه تو سیر الی الله و صراط المستقیم

تا مسیر عطرت از سمت جهنم بگذرد
می‌شود آنی جهنم صحن جنات النعیم

صاحب جانهای عالم هستی و با این حساب
هرچه جان پای تو بگذاریم کم می آوریم

از غبار آستانت شعبه می‌سازد بهشت
عالمی هستند زیر سایه ی مهرت مقیم