بنداول

ارباب / دلو می لرزونه محرم تو
تو چشم نوکراته زمزم تو
الهی جون بدم برا غم تو
ارباب/چی میشه من یه شب مسافرت شم
با رفیقام دوباره زائرت شم
یه شب جمعه من مجاورت شم

یابن الزهرا/مادرم به فدای مادرت اقا
یابن الحیدر /پدرم به فدای پدرت اقا

کاشکی تموم نشه / تا آخرین نفس / این رزق نوکریمون
از بچگی گذشت / تو هیئت شما / ایام زندگیمون

یا اباعبدلله الحسین (3)

بنددوم

بی تو / تموم زندگیم پر از غباره
چی داره اون که عشقتو نداره
با گوشه ی نگات خزون بهاره
با تو/ میتونم برسم به عرش اعلا
به راهمه دعای خیر زهرا
نمی خورم غم و غصه ی فردا

ای کاش اقا / یه بارم تو منو صدا کنی نوکر
نوکر باید / شبیه سرورش شهید بشه بی سر

دنیا جهنمه / بی روضه های تو / هیئت خود بهشته
روز ازل خدا / با تربت شما / خاک منو سرشته

یا اباعبدلله الحسین (3)