بنداول

این قرارمون نبود، بشی رفیق نیمه راه

بعدِ تو دیگه باید، دردِ دل کنم با چاه

زهرای من، مگه میشه بدونِ تو زندگی

زهرای من، تنها نذار منو با شرمندگی

می میرم بی تو، خانومِ خونم

نرو از پیشِ حیدر، یار جَوونم

بنددوم

حالِ تو بَده ولی، حالِ علی خراب تره

جونِ من به لب میاد، رنگِ تو که میپَره

زهرای من، اِمشبو از علی دیگه رو نگیر

زهرای من، دستاتو پیشِ من به پهلو نگیر

درد داری می دونم، دردت به جونم

نرو از پیشِ حیدر، یارِ جَوونم

بندسوم

پیشِ من نمی مونی، یا که کنارِ بچه ها

پس قرارمون باشه، قتلگاه کربلا

زهرای من، وقتی که خیمه ها تویِ آتیشه

زهرای من، پیراهنی که دوختی غارت میشه

آه از اون ساعت، که بینِ گودال

تنِ مَجروحش میشه، رو خاکا پامال