بنداول

ای پناه لشکرم
برادر آب آورم
ماه من سپاه من
دلخوشی اهل حرم

به اهل خیمه چجور بگم
که مشک تو دریده
چجوری بگم دشمن تورو
به خاک و خون کشیده
پاشو نگاه کن قد منو
بدون تو خمیده

بیقراره رباب
تو خیمه چشم انتظاره رباب
بیقراره رباب
نذار خزونی شه بهاره رباب

بنددوم

من فدای ادبت
نخورده آبی به لبت
داره میره سمت حرم
با یال خونی مرکبت

پاشو که تا خیمه ببرم
تورو به هر وسیله
بخاطرمن که نه٬پاشو
بخاطر عقیله
چشمای نمناکه بچه ها
به دست تو دخیله

چش روی هم نذار
برس بداد قلبای بی قرار
چش روی هم نذار
بی تو بچه ها آبو میخوان چکار

بندسوم

لحظه های آخره
پاشو حرم تو خطره
بلند شو که دشمن داره
ناموسمونو میبره

قربون او غیرتت بشم
نخواب رو خاک صحرا
نذار میون حرومیا
زینب بمونه تنها
پاشو ببین تو نبود تو
شده تو خیمه غوغا

ماه تشنه پاشو
داغ تو داره میکشه داداشو
ماه تشنه پاشو
گریه میگیره نور چشماشو