بنداول

بابایی سلام آخر اومدی
چیشد پیکرت با سر اومدی
به ویرونه‌ی سرد و تاریکه
دختر اومدی

چیشده موهات
سوخته مثل موهای من
زد بابا تو رو هم دشمن
حرف بزن دلم رو نشکن

بمیرم برات
تشنه بودی تو رو کشتن

خیلی خستم ای عزیزم
رمق موندن ندارم
نکنه قهر بودی با من
که نکردی تو بیدارم

ابتاه یا حسین مظلوم۲

بنددوم 

تموم دلم لب به لب غمه
تو بازار به من خندیدن همه
زیر بار غم پشت من خمید
مثل فاطمه

وقتی نبودی
بی کس و غریب و تنها
حیرونت شدم تو صحرا
دنبالت بودم من هرجا

وقتی نبودی
گوشوارم رو بردن بابا

تا تورو رو نیزه دیدم
از همه دنیا بریدم
تو نبودت زجر کشیدم
من از عمرم خیر ندیدم

ابتاه یا حسین مظلوم۲