بنداول

با دل‌تنگی/ مهمونم آقا
راهم دادی/ ممنونم آقا

آقاجون/ هر جوری بود موندم پای روضه‌هات
آقا جون/ حتی یک نفره خوندم روضه برات
آقا جون/ کم نشد تو دلم از عشق کرب و بلات

در اوج بلا اسم تو هر دم به زبان است
«زیر علمت امن‌ترین جای جهان است»
«چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است»

بنددوم 

با بی تابی/ گریونم آقا
راهم دادی/ ممنونم آقا

می‌دونم/ گناهام بسته راه کربلات و
می‌گیرم/ تو بغل تربت پاک شفات و
می‌خونم/ یاد قدیمیامون روضه‌هات و

در هر تپش قلب من اسمت ضربان است
«زیر علمت امن‌ترین جای جهان است»
«چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است»