بنداول

با محبت تو/ کامله تموم/ اعتقادم
آسمونی شدم/ از همون وقتی که/ دل به تو دادم

مرقدت میون دلای شیداس
نور مهربونیت تو دلا پیداس
همه سرمایه‌ی من همین یازهراس

«سرمایه‌ی محبت زهراست دین من
من دین خویش را به دو دنیا نمی‌دهم»

بند دوم

توی سینه‌ی من/ یا علی ع نوشته/ تا روز محشر
ضربان دلم/ یا علی ع یا زهراس/ تا دم آخر

یا علی ع برا من غرق تمناس
عاقبت بخیریم واسه‌ی فرداس
همه‌ی وجود من علی ع و زهراس

«در سینه‌ام جمال علی ع نقش بسته است
این سینه را به سینه‌ی سَینا نمی‌دهم»

بند سوم

بزم ماتم تو/ واسه من بهشته/ مادر عالم
سنگینه رو قلبم/ غم فاطمیه/ مثل محرم

روضه‌ی محرم آتیش دل‌هاس
روضه‌های مادر غربت مولاس
همیشه روی لبم ذکر یا زهراس

«امروز بزم ماتم زهرا بهشت ماست
این نقد را به نسیه‌ی فردا نمی‌دهم»