بنداول

برو ای خورشید حرم، خدا پشت و پناهت
جوونِ من ای پسرم، خدا پشت و پناهت
تویی فاطمه، تو پیغمبری
برا من علی، خودِ حیدری
چقد محشری، توو میدون جنگ
برا من علی، تو یه لشگری
داغت قلبمو می سوزونه
امّید منی یکی یه دونه
داغ کمرشکن داغ جوونه

بنددوم

علی خشکیده لبِ من، فدا خشکیِ لبهات
یه کم آهسته پسرم، داره میمیره بابات
داری میری ای، عزیز دلم
خداحافظ ای، همه حاصلم
میدونم علی، چقد تشنه ای
نرو که غمت، شده قاتلم
عمه خیلی دل نگرونه
برامون امن یجیب می خونه
داغ کمرشکن داغ جوونه

بندسوم

شد ارباً اربا بدنت، جلو چشمایِ بابا
بخواب آروم‌ ای پسرم، تویِ عبایِ بابا
با نیزه شده، تنِ تو رفو
دمِ آخری، یه بابا بگو
هزار بار جونم، اومد رویِ لب
تا که با تنت، شدم روبه رو
اشکام می‌چکه دونه دونه
یک صحرا پُر از ردِ خونه
داغ کمر شکن داغ جوونه