بنداول

بسم الله ماهِ غم اومده، بسم الله شور و دم اومده
بسم الله حسینیا پاشید، بسم الله مُحرَم اومده
زنده کند مُرده را، ذکر اباعبدالله
تا به اَبَد در سرم، فکرِ اباعبدالله
امشب با طلوع مُحَرَم، چشمِ نوکرا بی خواب میشه
از بس غم داره اسمِ این ماه، دنیا رو سرم خراب میشه
می کوبه به سینه زهرا، بُنَیَّ قَتَلوکَ
زد ناله توو عرش اعلا، بُنیَ ذَبَحوکَ

بنددوم 

بسم الله به اذنِ فاطمه، بسم الله با ذکر و زمزمه
بسم الله میریم تا کربلا، بسم الله به سمتِ علقمه
لرزه به دل دارم از، شورِ اباعبدالله
روشنیِ قبر من، نورِ ابا عبدالله
حالا که هلالِ غم اومد، قدِ آسمون هلال میشه
آره اولین شب که میاد، غم اندازهءِ یه سال میشه
می کوبه به سینه زهرا، بُنَیَّ قتلوکَ
زد ناله توو عرش اعلا، بنی ذبحوکَ

بندسوم 

بسم الله شروعِ هیئته، بسم الله وقت زیارته
بسم الله پاشید جا نمونید، بسم الله حرم قیامته
شُکرِ خدا اومده، ماهِ اباعبدالله
راهِ نجاتِ بشر، راه اباعبدالله
ای وای از دمی که میفته، با صورت رویِ خاک گودال
پیشِ مادر و پیشِ خواهر، تشنه لب تنش میشه پامال
می کوبه به سینه زهرا، بنی قتلوکَ
زد ناله توو عرش اعلا، بنی ذبحوکَ