بسم رب العاشورا بسم رب الکربلا

با اجازه از محضر صاحب عزا
با توسل به چادر خیر النسا

ارثیه ی اجدادی ماست
غلام شاه عالمینیم
تا آخر این راه هستیم
ما ملت امام حسینیم

سیدنا ابی عبدالله (۴)