بهشت نوری و سرشار از ریاحینی
نسیم عطر دل‌انگیز عود سیمینی

به لفظ سادهٔ عامی تو شاه‌بانویی
به لفظ غامض عرفان مُنیَ‌المُحبیّنی

و در کلام و به منطق تمام تمجیدی
به لفظ فلسفه‌دانان تمام تحسینی

شهیده! وارث مکسور ضلعها! خاتون!
امام و اسوهٔ آزادگی و حق‌بینی!

تو شاعرانه‌ترین آیه‌های تلمیحی
به بیت‌بیت غزل‌های ناب تضمینی

تجسم همهٔ آیه‌های ایمانی
تمام معنی حُب، شاهد «هلِ الدّین»ی

فقیه شارح ام‌الکتاب عشاقی
که واژه واژه به توضیح و بسط و تبیینی

سه ساله جلوه‌ای از زینب علی هستی
چنین که زِینِ اَبی، بر حسین آذینی

به دستِ بسته زینب سپر نه تنها، که
به دستِ بسته زینُ العِباد زوبینی

هماره نام بلندت نوای ایتام است
و دین مشترک دختران غمگینی

صدای خسته هر دختر رُواندایی
نوای دخترکان یمن، فلسطینی

به خواهران برادر ندیده مدت‌ها
انیس و سنگ صبوری، امید و تلقینی

نماد عاقبت گریه های هجرانی
تمام غبطه پروانگان ز دیرینی

که گشت بر سر تو آسیای دوران و
به هر جفا که شد اما تو سنگ زیرینی

تو فاطمی نسبی جلوهٔ شب قدری
تو برتراز همه القابی و عناوینی

زبان الکن من را ببخش ای بی‌بی
بلد نبودم از این بیشتر که می‌بینی

اشارتی که خرابم، شوم خراباتی
شبی زیارت دلبر به خواب نوشینی

بُوَد که جان بسپارم شبیه تو بانو
به پای بوسی او عاقبت به شیرینی