بنداول

به احترام اسم تو قیام میکنم
بلند میشم و بهت سلام میکنم
سلام ساقی حرم سلام عشق من
به ساحت تو عرض احترام میکنم

دل دیونمو دادم
گروی اسمت /اباالفضل
پا میشه تموم عالم
جلوی اسمت /ابالفضل

شاه عشق و ادبی
تو زبونزد یلای عربی
اگه عالم همه مجنون توعه
اما تو مجنون/ عشق حسین و زینبی

بنددوم

تویی که قدرتت جهانو راه میبره
نگات زهره از دل سپاه میبره
تویی همون پناهی که تو اوج بیکسی
پناه عالمی بهت پناه میبره

هرچی از خوبی تو
بگم بازم بس نیست/اباالفضل
بردنِ دل از رقیه
کار هرکس نیست /اباالفضل

صاحب مشک و علم
قوت قلبی واسه اهل حرم
اگه دست رد به سینه م بزنی
جزدر این خونه/ کجا رو دارم که برم

بندسوم

خجالت از لب تو آبو آب میکنه
دلا رو داغ رفتنت کباب میکنه
توهرچیو دادی برا حسین،آخرش
تمومشو خود خدا حساب میکنه

پای دستای بریده ت
که وسط باشه /‌ابالفضل
بایدم شفاعتش
شامل دنیا شه/ابالفضل

نافذالبصیره ای
تو که قرص قمر عشیره ای
لحظه ای که همه دست خالی ان
ندارم جز عشقت/توی دلم ذخیره ای