بنداول

بوی محرم دلارو برده
نسیم پرچم به روضه خورده
خوش به حال اونکه نوکرت بود
آخرشم از غم تو مرده

گریه کنای ارباب و، سینه زنای بی تاب و خدا رحمت کنه
اون شهیدی که گمنامه، اون جوونی که ناکامه خدا رحمت کنه
اونا که محترم بودن، مدافع حرم بودن خدا رحمت کنه

یه یا حسین نثار روحشون
یه یا اب الفضل نوش جونشون
سلام یاحسین سلام یا اب الفضل

بنددوم

برای ارباب عزاگرفتم
برات روز جزا گرفتم
وقتی مریض توی خونه داشتم
از روضه واسش غذا گرفتم

رومو نزد زمین روضه، همیشه از همین روضه گرفتم حاجتی
برای من که آوارم، رو سیاهم گنه کارم تو باب رحمتی
یه جوری عاشقم دیگه، هرکسی میبینه میگه چه شاه و رعیتی

خدارو شکر که عاشقت شدم
تو رو میخوام فقط برا خودم
عزیزم حسین