بنداول

بیدار شم کاش از این خواب
شدم مضطر و بی تاب
نمیبینه چشم من
بیا حالم رو دریاب

تنگه دل من
توی خرابه در به درم
خاک عزای تو شد بسرم
از غم تو شده خون جیگرم

بی تو من سرگردونم
غنچه ای بی گلدونم
درد پا برده امونم

ماه من بابای من ۲

بنددوم

بیا تو پیشم بابا
که بی تو دنیام تاره
بیا پاهامو ببین
پر از زخمای خاره

خونه دلم از
هلهله شون دور سر تو
گریه و زاری خواهر تو
خیسه چشای دختر تو

بی سر و بی سامونم
نیستی و ناآرومم
سردمه بابا جونم

ماه من بابا ی من ۲

بندسوم 

الهی هیچ بچه ای
به جای من نباشه
ببینه که در طبق
توخون رأس باباشه

چی اومده سر تو
لخته شده چرا خون رو لبات
پس کجا رفت اون رنگ صدات
دامن سوخته ی من شده جات

از نفس بی تو سیرم
مثله زهرا راه میرم
دست به دیوار میگیرم

با خودت من رو ببر ماه من بابای من ۲