بنداول

تکلیف دل تنگمو روشن کن
تاریک شب قلبمو روشن کن
دلتنگم کربلا
کربلا کربلا

کرببلا من تشنه دیدار حرم اربابم
کرببلا من زندونی دنیا شدم و بی تابم
کرببلا

زمین و اسمـون روضه دار توئه بخدا
دل سینه زنا رهسپار توئه بخدا
چشم گریه کنا بی قرار توئه بخدا

عمیت عین لاتراک کربلا کربلا

بنددوم 

میبینی چشمام بارونه ازدوریت
میشنوی دلم میخونه از دوریت
دلتنگم کربلا
کربلا کربلا

کرببلا٬ مرگ از همیشه نزدیکتره و میدونم
کرببلا٬ با سوز دلم هر شب برا تو میخونم
کرببلا

تکیه ها کاشکی باز سرپا میشدن دوباره
دسته ها راهی کوچه ها میشدن دوباره
ناله ها توی هیاتا جا میشدن دوباره

عمیت عین لاتراک کربلا کربلا

بندسوم 

امسالم بگم اربعین جام خالی
بهشت اقام رو زمین جام خالی
دلتنگم کربلا
کربلا کربلا

کرببلا بازم صدای اقام میاد و من دورم
کرببلا بازم نکنه از دیدن تو محرومم
کرببلا

کاشکی باز در این قفسا وا بشه اقاجون
برات سفر منم امضا بشه اقاجون
اربعین دوباره حرم غوغا بشه اقاجون

عمیت عین لاتراک کربلا کربلا