سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-سعیده کرمانی

عهدم این است با خداوندم
که بمانم به پای سوگندم

راه هر چند پر خطر باشد
چشم بر راه تو نمیبندم

من که با چشم های بارانی
پای عکس تو آبرو مندم

بعد پیراهن پر از زخمت
از لبم رخت بسته لبخندم

کاش می شد شبیه تو باشم‌
کاش می شد به تو بپیوندم

این همه صحبت است اما من
یک کلام است دلخوشایندم

نقل بیداری تو خواهد بود
قصه ی قبل خواب فرزندم

………………………………..

حق همین است گریه باید کرد
اشکهامان مباد هرگز پاک
مرد اینگونه است مادر جان
تن سالم نمی برد در خاک

 

سعیده کرمانی