سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-محسن زعفرانیه

زخم دوری تو را مرهم و درمانی نیست
بی سبب ساحل دل این همه طوفانی نیست

هرچه گشتیم در این خاک ندیدیم چرا؟!
چشم هایی که ز هجران تو بارانی نیست!

بین دلهای همه تا به ابد خانه ی توست
چون فراموشی این عشق به آسانی نیست

خوب گفتند که حتی سر منحوس ترامپ
ارزشش بیشتر از کفش سلیمانی نیست

شور خونخواهی ما تلخ کند کام شما
انتقامی که در آن نقطه پایانی نیست

 

محسن زعفرانیه