سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-محسن زعفرانیه

دشمنِ پست بداند که مسلمان هستیم
از تبار علی(ع) و میثم و سلمان هستیم

عهد بستیم که تسلیم شیاطین نشویم
تا نفس هست همه بر سر پیمان هستیم

با دفاع از حرم آل علی(ع) در واقع
حامی میهن خود، خادم ایران هستیم

بیشمارند در این عرصه سلیمانی ها
پس بدانید در این خاک فراوان هستیم

چند سالی است که با کلّ قوا منتظرِ
یک خطا از طرف دشمنِ نادان هستیم

 

محسن زعفرانیه