بنداول

حال و هوای عجیبی داره، لحظه یِ دیدنِ پرچم
چه عِطر بوی سیبی داره، شب اول مُحَرم
مثِ حِسِّ شب جمعه، توو حرم می مونه
مثِ وقتی مادر برات، روضه می خونه
بُنَیَّ حسین، بُنَیَّ حسین، قَتَلوکَ
بُنی حسین، بُنی حسین، ذَبَحوکَ

بنددوم

با گریه هام و اشک چشام، پیرنِ سیا می پوشم
توو روضه ها میگم به آقام، غلامِ حلقه به گوشم
دیگه دوری بسه آقا، بزا پَر بگیرم
بزا امسال با این نوحه، برا تو بمیرم
بُنَیَ حسین، بنی حسین، قتلوکَ
بنی حسین، بنی حسین، ذبحوکَ

بندسوم 

پرچمِ رویِ عرشِ خدا، پیرُهنِ پاره پاره
ناله یِ اهلِ آسمونا، حسین کفن نداره
به خدا داغِ این روضه، توو دلا می مونه
روضه ای که هزار ساله، مادرت می خونه
بُنَیَّ حسین، بنی حسین، قَتَلوکَ
بنی حسین، بنی حسین، ذبحوکَ