بنداول

خـَلق و خُـلق تو کاملا شبیهِ به پیغمبر
مونمیزنه ،قدّ و هیبتت، با یلِ خیــبر

دشمن از رزمِ تو واله و حیرون
شمیرت میده تو معرکه جولون
حیدرِ بابا
شکارِ ذوالفقارت میشه هر کس
به مصافت بیاد تو دلِ میدون
حیدرِ بابا

علی اکبر ،مرتضیٰ طینت ،مصطفیٰ سیرت
(علی علی ) ۳

بنددوم

نامسلمونا ،دوره کردنت،تو دلِ میدون
پیش چشم من ،غوطه ور شدی ، تو یه دریا خون

جونم به جونِ تو یا علی بنده
قلبم از سینه داره میشه کنده
پاره ی قلبم
یلِ خوش،غیرت لیلا پاشو که
دشمنت داره به بابات میخنده
پاره ی قلبم

علی اکبر ، پاشو خوش غیرت، خیمه شد غارت
(علی علی ) ۳

بندسوم

از غمت علی، قلب آسمون ، داره می لرزه
دنیا بعد تو، یا علی به هیچی نمی ارزه

چشاتو واکن که خیلی جوونی
یه نگا کن بهم اگه میتونی
بی تو میمیرم
حاضرم جونم و بدَم برات تا
یه لحظه دیگه پیشِ من بمونی
بی تو می‌میرم

علی اکبر ، سروِ لیلایی، اربا اربایی

(علی علی ) ۳