بنداول

خوب اینو میدونم به مادرت مدیونم
پای سفرت آقا یه عمریه مهمونم

پرمیگیرم دوباره توی هوای تو
کاش بتونم بیام به سمت کربلای تو
من هم آقا بیام میون زائرای تو
ای اقا حسین جانم

از دست تو حاجتامو میگیرم
اخر یه روز تو کربلات میمیرم

مولا حسین مولا حسین اقا جان

بنددوم

عزتم با دینو به نوکریم می بالم
من در این خونه گدایه چندین سالم

کاش بتونم تو رو از خودم راضی کنم
این لباس نوکری بشه برا من کفم
نذر اقام کنم اخرش این جون و تنم
ای اقا حسین جانم

از بچگی با روضه هات مانوسم
از راه دور ضریحتو میبوسم

مولا حسین مولا حسین اقا جان

بندسوم

یک شب خواب دیدم که تو حرمت میشینم
نوحه خون میخوند و من میزدم به سینم

اشک چشمام نشونه ارادته منه
سینه زنی تو هیئتم جزء عبادته منه
رضایته مادر تو اوج سعادته منه
ای اقا حسین جانم

تا اربعین بیتابم ای اربابم
امشب منو دریاب ای اربابم

مولا حسین مولا حسین اقا جان