بنداول

خوش قد و بالای حرم
جلو چشام یه چند قدم
راه برو دردت به سرم
یا علی اکبر

پیغمبرِکرب و بلا
آینه دار هَل اتی
اذان بده واسه بابا
یا علی اکبر

یا علی اکبر/ صد قل هو الله و احد
یا علی اکبر/ دور باشه از توچشم بد
یا علی اکبر/ ماه منی الی الابد

حق بده تا که هستی/توخیمه /خیال عمه تخته
آهسته تر برو پس /رشیدم/ دوری ازت چه سخته

علی علی علی جان علی جان جانم علیِ اکبر

بنددوم
قرصه دلم با رجزات
انگار رسیدی به فرات
زمین می لرزه زیر پات
یا علی اکبر

چه حیدر و پیمبری
چه آیه های کوثری
شده به پا چه محشری
یا علی اکبر

محشر کبراست/ طوفان ذوالفقار تو
محشر کبراست/ صحنه ی کارزار تو
محشر کبراست/ خشم تو و شکار تو

آیه به آیه شدی /کوثرم/سوره ی عشق بابا
عطر تنت پیچیده/دلبرم/تو تاروپود صحرا

علی علی علی جان علی جان جانم علیِ اکبر

بندسوم
خدا ببین جوونم و
عَلیِ مهربونم و
لاله ی غرق خونم و
صبر بده یا رب

درهم شکسته پهلوش
خورد شده دست و بازوش
یه لشکره روبروش
صبر بده یا رب

پا نشو از جات ،زخمات شده ترک ترک
پا نشو از جات ، که میپاشی بدون شک
پا نشو از جات، نزن به زخم من نمک

چه مختصر شدی تو/رشیدم/میلرزه دست و پاهام
خوردی بهم عزیزم /آخ چه جور /بچینمت رو عبام
علی علی علی جان/ علی جان/ جانم علیِ اکبر