حلقه ادبی ریان، با هدف ارتقاء و اعتلای فرهنگ غنی عاشورایی و ادبیات آئینی، فعالیت هنری آئینی خود را از سال ۱۳۹۱ توسط استاد حاج محمد مهدی صمیمی شاعر و سراینده اشعار مذهبی تأسیس و به لطف پروردگار و همت اعضای محترم حلقه ادبی ریان تا امروز فعالیت خود را در مسیر هنر آئینی ادامه داده است.