بنداول

دست خالیم رو اگه زدم به این قلب شکستم
اگه اشکامو مثه دخیل به چشم خسته بستم
واسه اینه که شاید یه روزی چشمتو بگیرم
توی بین الحرمینت آخر روضه بمیرم
دلیل حیات من
برای تو مردنه
همه آرزوهام خلاصه در به تو سر سپردنه

بنددوم

وقتی دلگیرم اگه برا دلم روضه می خونم
اگه هرجا روضه برپاست من خودم رو می رسونم
واسه اینه که دلم خوشه به این روضه گرفتن
میدونم تویی دلیل عاقبت به خیری من
منو از خودم بگیر
بذار از تو پر بشم
تو راضی بشی ازم که برات منم مثله حر بشم

بندسوم

کل سالو اگه هستم بی قرار سرزمینت
اگه خسته گیمو دوست دارم تو راه اربعینت
واسه اینه که توهم بیای زمان احتضارم
برسی لحظه ی آخر تو به داد حال زارم
اگه تشنه جون دادم
فدا خشکی لبت
اگه گریه کردم فدای اشکای چشم زینبت