بنداول

دل تنگم برایِ کربلا، دل گیرم برایِ روضه ها
یک لحظه دوریِ تو منو، می کُشه آقا
بدبختی یعنی همین، که کربلا، خلوت بمونه
تا دنیا بوده و هست، اینجوریه، رسمِ زمونه رسمِ زمونه
حالا که زمونه اینجوری، میخواد برام
به تو از دور سلام میدم، آقا سلام
سلام آقام، بسه دوری از حرم بذار بیام آقام
شب و روزمو توو فکرِ کربلام آقا، سلام آقا

بنددوم 

ای ماه شبای تار من، امّید فردای سینه زن
خم کرده قامت روضه رو، غمت بی کفن
بدبختی یعنی همین، که اربعین، نیام کنارت
محتاج زیارتم، ای نازنین، سَِر مزارت، سَرِ مزارت
دوباره پناهم بده اِی، پشت و پناه (حضرتِ شاه)
رو دوشمه جای عَلَم، بار گناه
گناه کردم، آره حق داری می دونم اشتباه کردم
همه عمرم و جوونیم و تباه کردم، گناه کردم