بنداول

دنیا تاره یا نور چشم من کم شده… بابا
از رونی سرت واسه دیدنم خم شده..ـ بابا

کدوم یکیشون موهاتو کشیده؟
دلش اومده سَـر تو بریده
تو دلِ گودال
چه جوری زیرِ گلویِ تو بابا
گل بوسه های نبی رو ندیده!!
تو دلِ گودال

حبیب من /بی تومیمرم / از همه سیرم/
(اَبا الغریـــــب)۳

بنددوم

چون که میدونن رو عموم بودم مثلِ تو حساس
نامسلمونا هِی میخندیدن به عمو عباس

وقتی ســرِ پاک تو رو بُریــدن
گرگای وحشی به حرم رسیدن
خیمه غارت شد
سرت سلامت ای خدایِ غیرت
معجر ناموست و می کشیدن
خیمه غارت شد

طبیب من / دخترت دق کرد/بس که هق هق کرد
(اَبا الغریـــــب)۳

بندسوم 

جای پنجه هاش روی صورت لاغرم مونده
زجر نانجیب، اضطراب و از تو چشام خونده

پهلوم شکسته و قدم خمیده
بعد تو خواب خوش، چشام ندیده
یا ابا العطشان
کنارِ این سرِ غرقِ به خونت
زمانِ پرکشیدنم رسیده
یا ابا العطشان

غریب من/ با همین دستم /چشماتو بستم
( اَبا الغریـــــب)۳