دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه یکم

محور این دوره بررسی آثار نظامی گنجوی است.

به این دلیل که در دو دوره گذشته بصورت مفصل به مقدمات روایتگری پرداختیم.

درمورد موضوعاتی مثل پیرنگ، توصیف، شخصیت پردازی و روایت قصه صحبت کردیم.

پس ازمقدمات روایتگری در این دوره شروع میکنیم به مطالعه ی نظامی.

چون نظامی شاعر داستان پردازاست و میخواهیم روایتگری را از نظامی بیاموزیم.

این هفته “هفت پیکرنظامی” تا بخش نشستن بهرام در روز یکشنبه بر گنبد زرد و داستان دختر پادشاه اقلیم دوم را در برنامه مطالعاتی خود قرار دهید و به نوع روایت های تو در تو (قصه در قصه) دقت کنید و در شعر خود به کار بگیرید.

مثل دوره های گذشته چند نکته را یاد آوری میکنم:

  • اینکه همیشه کاغذ به همراه داشته باشید در بیتی منتسب به حضرت امیر ع میخوانیم:

“کلُّ علمٍ لیس فی القِرطاسِ ضاع:

“هر علمی که روی کاغذ نباشد ضایع میشود”

  • ایده های خود را یادداشت کنید.
  • از اصول جعبه لایتنر برای “حفظ “شعر استفاده کنید.

در خیلی از تخصص ها افراد بخاطر حفظیاتشان به جایگاهی رسیدند مثلا پزشکها و …

حتی حفظیات بصورت ناخود آگاه بر فرایند تفکر تاثیر دارد و شاید شما ندانید کی از حفظیات خود استفاده کردید.

محفوظات ما نماینده سواد ما نیز هست.

  • از “رنج” استقبال کنید.

باباطاهر مدتها تلاش میکرده تا شعر بگوید اما نمیتوانسته. یک روز یک نفر با او شوخی میکند و میگوید ما یخ حوض را میشکنیم و در حوض دراز میکشیم تا بتوانیم شعر بگوییم، باباطاهر باور میکند و این کار را انجام میدهد و بعد با گریه شروع میکند به گفتن اولین دوبیتی اش (خوشا آنان که الله یارشان بی)