بنداول

دوسِت دارم حسین به لطف مادرم
تا آخرین نفس گدای این درم
تموم زندگیم فدای تو حسین
الهی پیر بشم به پای تو حسین

من از کوچیکی نوکرت بودم
گدای علی اصغرت بودم
از اون روزی که یادمه حسین
زیر سایه ی مادرت بودم

می دونی بی تو حال و روز من خرابه
بدون روضه زندگیم همش عذابه
به زیر سایه ی تو پادشاهی کردم
محبتت آقا همیشه بی حسابه

بنددوم‌

گدایی تو داد به نوکر اعتبار
همیشه بوده این برام یه افتخار
تا وقتی زنده ام فقیر این درم
دل شکسته مو جایی نمی برم

تو هستی همه خواهشم حسین
نگاه تو آرامشم حسین
غمت داده ارزش به زندگیم
بدون تو بی ارزشم حسین

کسی و جز خودت نداره نوکر تو
تموم زندگیم تصدق سر تو
خدا می دونه این شبا کجا می رفتم
اگر نبود حسین دعای مادر تو

بندسوم

تموم حاجتم میون هیئتت
همینه که یه شب بیام زیارتت
مگه میشه یه روز مجاورت نشد
فدای دختری که زائرت نشد

بمیرم واسه اشکای چشاش
بمیرم واسه بغض تو صداش
بمیرم برای اسیری و
واسه رد زنجیر دست و پاش

گوشه ی ویرونه برات و گریه می کرد
باهر نفس میزد صداتو گریه می کرد
خاکسترو از رو سرت تمیز می‌کرد و
دس می‌کشید روی لباتو گریه می‌کرد