بنداول

زیر پرچمت می‌دونم

حاجت بی جواب نمیشه

وقتایی که روضه میام

از عمرم حساب نمیشه

خدا سرنوشتمو  نوشته زیر پرچمت

تا جوون مرگ بشم آخر از غمت

یاکه پیر غلام بشم با روضه ی محرمت

الحمدلله برای اشکام

الحمدلله که تویی آقام

بنددوم

آرامش می‌گیره اگه

قلبم از ارادتمه

از تاثیر گفتن ذکر

با تسبیح تربتمه

روز اول وا شده با تربت تو کام من

تا نمک گیر تو باشم دائما

کاشکی توی کفنم یه ذره تربت بذارن

تربت تو شد دوای دردام

الحمدلله که تویی آقام

بندسوم 

رمز بی قراری من

اسم کربلای توعه

یک عمره که چشم ترم

وقف روضه های توعه

اگه جون بدم برا نگاه تو بازم کمه

بمیرم تو راه تو بازم کمه

سر بدم بایاد قتلگاه تو بازم کمه

مردن برای توشده رویام

الحمدلله که تویی آقام