بنداول

زینبیم، برام یه افتخاره
اسمِ بی بی، خودش یه ذوالفقاره
تمومِ دینم، تمومِ جونم، تمومِ روحم، فدایِ زینب
همه آبا و، همه اجدادم، همه اقوامم، گدایِ زینب
گدایِ خونواده یِ کَرَمم
تا به اَبَد مدافعِ حَرَمم

بنددوم

زینبیم، رهروِ راه عشقم
توو حسرتِ، زیارت دمشقم
میخوام آروم شم،بیام زائر شم،یعنی مهمون شم، توو دربارِ عشق
الهی آخر، سرِ من باشه، به پایِ عشقت، سرِ دارِ عشق
بالاس همیشه پرچم حرمت
رو دوش بچه شیعه هاس علمت

بندسوم 

زینبیم‌، حک شده روی سینم
با مددش، زائرِ اربعینم
علم رو دوشم، میون جاده، حرم پیش رو، به عشق زینب
چشای خیس و، با پایِ خسته،به عشق بانو، به عشق زینب
ما همه سلیمانیِ این راهیم
همه فداییایِ ثاراللهیم