ای قامت قیام همه انبیاء دهر
قد قامت‌ِالشهاده به لب در اذان شدی

داغ علیِ اکبر و عباس و خیمه‌ها
در هر بلا شکسته شدی تا کمان شدی

خون قطره قطره در جگرت بیکرانه شد
تا که سه شعبه آمد و چون ناودان شدی

پس در رکوع خون دلت را به حکم عشق
دادی به باد و رشک همه آسمان شدی

بعد رکوع و بعد قیامت چه سر بلند
در سجده مانده‌ای و چنین جاودان شدی

ای راز برملا شده آسمان حسین
سر الصلاة عاشقی عاشقان شدی