بنداول

شبا تا سحر از غصه، دل من بی‌تابه
دختر تو خیلی وقته، راحت نمی‌خوابه

من فقط تو رو می‌خوام/ بی تو نیمه جونم
بی تو تاره این شب‌هام/ ماه آسمونم
دردسر شده بابا برام/ لکنت زبونم

می‌بینی که پام سوخته
تموم موهام سوخته
الهی من بمیرم
صورت بابام سوخته

بنددوم

از بالای نیزه بابا، که منو میدیدی
وقتی صدات میزدم من، صدامو میشنیدی

پای نیزه بودم با/ قامت کمونی
درد دل می‌کردم تا/ دردمو بدونی
تو دلم می‌گفتم بابایی/ کاش پیشم بمونی

تاری چشام بسه
دوری بابام بسه
میشه منو ببری بابا
یتیمی برام بسه

بندسوم 

سفیده همه موهام و/ سو نداره چشمام
می بینی که نیستم دیگه/شبیه هم سِنّـــام

زخمام و اگه بابا/ من بدم نشونت
حق داری که از غصه/ بند بیاد زبونت
خورشید خونت حالا شده/ ماه قد کمونت

پیری واسه من زوده
خمیده شدن زوده
برای دختر تو
تابوت و کفن زوده