بنداول

شب بود و خیره چشمام به اسمون تیره
دلم خیلی گرفته نفسَم داره میره

تویی که من به عشقت، نفس زدم همیشه
خدایی زنده موندن بدون تو نمیشه

پرچمات میگن رسیده
شبِ اولِ ماه غمت
به جون تو جون میگرم
” یا حسین” پایِ علمت

(گوشواره)
(کبوتر دل پریده
تا به حرم رسیده
عطر سیب سرخ حرم
به عاشقات دمیده)

بنددوم

به اذن مادرت باز پیرهن سیا می پوشم
با رخصتت می زارم علمتو رو دوشم

منی که به پای روضه ات ،گرفتم عشق و عزت
شک نکنی میمیرم ،اگه نباشه هیات

نیادش الهی اون روز
که بگی دوستم نداری
دل من میمره وقتی
که بهش محل نزاری

(کبوتر دل پریده
تا به حرم رسیده
عطر سیب سرخ حرم
به عاشقات دمیده)

بندسوم

میدونم اخر از من تو میکنی حمایت
یه روز میده این اشکا به نوکر تو قیمت

برای رزقِ اشکم ،باید پیشت گدا شم
خودت دعا کن آقا،که دائم البُکا شم

اسم تو دوای درداس
“یاحسین” توی قیامت
یا مَن اسمهُ دوا و
یا مَن اِسمهُ شفاعت

کبوتر دل پریده
تا به حرم رسیده
بوی سیب سرخ حرم
به عاشقات دمیده)