بند اول

صدای پای حسینه
می‌پیچه میون صحرا
دل موجا بی‌قراره
می‌رسه ساقی به دریا

میان تا که همه عالم
بشن مجنون و حیرون
زمین خشک اینجا هم
بشه مثل گلستون

پریشون میشه دلای ما
خیس پای چشمامون
شده ارباب با زن و بچه‌اش
آواره توی بیابون

حسین ع جانم حسین ع جانم حسین ع جانم ای حسین ع جان

بند دوم
این ملجأ بی قرارا
اومده سر قرارش
به شوق معشوقش اومد
باهمه دارو ندارش

چه آقایی که یه عمره
تو سینه‌اش بذر عشقه
سر و پیکر‌، رگ و حنجر
همه چیش نذر عشقه

گذشت از هرچی ولی قلبش
آشوبه واسه زینب
برا حال خواهرش داره
می‌جوشه خونش مرتب

حسین ع جانم حسین ع جانم حسین ع جانم ای حسین ع جان

بند سوم
دعا میخونه نیفته
چشم خواهرش به گودال
الهی هرگز نبینه
جسمی رو که میشه پامال

چقد سخته بشه پیشش
به ناموسش جسارت
چقد سخته عزیزش رو
ببینه تو اسارت

مسیر تلخ جداییشون
راهیه بدون چاره
عقیله می‌بینه رو خاکا
قرآن میشه پاره پاره

حسین ع جانم حسین ع جانم حسین ع جانم ای حسین ع جان