عاشقان دارند در میخانه مأوا می‌کنند
خانه ی غم را خراب از سیلِ صهبا می کنند

خوب ها گلچین شدند و در مسیر کربلا
شرح شور عشق را با اشکْ معنا می کنند

اذن از مولا گرفته از نجف راهی شدند
این چنین در عاشقی دل را مهیّا می کنند

سودها دارد مَشایه در طریقِ کربلا
نقدِ جان را با متاع عشق سودا می کنند

پابرهنه چون رقیّه، سرسپرده، جان به کف
هر دلی را در طریقِ دوست شیدا می کنند

در عمود آخرین عشّاق دلداده به ماه
با دمِ “عباس جیٖبِ الْمٰای” غوغا می کنند

در جواب آنکه روزی یار می کردی طلب
با لَکَ لَبیک، اعجاز مسیحا می کنند

التفاتی نیست عشّاق شما را با بهشت
در میان دو حرم، فردوس پیدا می کنند