بنداول

علیِ اکبرت رفت، برات بمیرم داداش
زینب(س) هنوز نمرده، اصلا ناراحت نباش
رخصت بده جوونام برن توی میدون
دنیا دیگه براشون شده مثل زندون
داداش اینا رو زدن به من
ببین دارن غصه می خورن
رخصت بده جانِ من برن

بنددوم 

به عون نگا کن داداش، چشاش یه کاسه خونه
به نظرت محمد، اصلا دیگه می مونه؟
به من پناه آوردن برای وساطت
حالا داداش من اینجام، برایِ شفاعت
زمین نزن رویِ خواهرت
میخوان بشن مثل اکبرت
بذار برن جان مادرت

بندسوم 

من اونجا مردم داداش، که دیدمت شکستی
همونجائی که رو خاک، قد خمیده نشستی
دل از علی بریدن که کار کمی نیست
اینام اگه شهید شن برا من غمی نیست
دارم میرم بین خیمه ها
بگم بیان واسهء ودا
فدای تو یارِ بی دفا