بند_اول

عموم تو قتلگاهه و دل تو دلم نیست عمه
بزار برم
ببین که بی پناهه و گرگم که کم نیست عمه
بزار برم

ببین چه گرد و خاکی
به پا شده تو گودال
سوز صداش میگه که
مونده غریب و بد حال

قلبم شده اسیر اشک و آه
آقام غریب مونده تو قتلگاه

عمو/ زنده بمون
عمو/ دارم میام
عمو/ نفس بکش/ تا من بیام

بند_دوم

من پسر کریمم و زشته نبخشم جونم
ماه دلم
عالم و آدم میدونن من به عموم مدیونم
ماه دلم

مگه که مرده باشیم
بی هم نفس بمونی
تو واسه قاسم و من
مثل بابام میمونی

ای وای نخواه بازم یتیم باشم
پر میزنم که یا کریم باشم

عمو/ زنده بمون
عمو/ دارم میام
عمو/ نفس بکش/ تا من بیام

بند_سوم

بذار برم تو قتلگاه ، راه و نکن سد عمه
فدات بشم
‌پیشِ روی بابام نخواه بشه واسم بد عمه
فدات بشم

تیر بارونه تنش وای
مثل بابام تو تابوت
گل بوسه کاشته خنجر
رو تنش عین یاقوت

فک کن منم شبیه بچه هات
عمه بشم یه افتخار برات

عمو/ زنده بمون
عمو/ دارم میام
عمو/ نفس بکش/ تا من بیام