بنداول

غرقِ خونِ گودال، می زنه پَر و بال
پادشاهِ عالم
رویِ خاکِ صحرا، زیرِ دست و پاها
تکیه گاهِ عالم
ای جانم فدات، قربونِ چشات
قربونِ تَرَکهای رو لبات
می میرم برات، واسه روضه هات
کاش منم کربلا بودم باهات
آقا جانم حسین

بنددوم

ای عزیزِ خدا، کشتهء سر جدا
بی قراره زینب
تشنهءِ بی کفن، شاه عریان بدن
غصه داره زینب
ای آب حیات، کشتیِ نجات
ای محرومِ مِنَ الماءِ الفرات
ای صوم و صلات، راه توِ صراط
اربعین بزا بیام کربلات
آقا جانم حسین

بندسوم

ای ذبیح از قفا. کشتهء اشقیا
پیشِ چشمِ خواهر
یا امامَ الغریب، شاهِ شَیب الخضیب
ای عزیزِ مادر
یابن المحکمات، یابن الذاریات
عالم و آدم هستن گدات
دنیا خاکِ پات، محتاجِ دُعات
بچه هام فدایِ بچه هات
آقا جانم حسین