بنداول

فرمانده‌ی سپاه عشق/ ای علمدارم
میری و بعد تو عباس ع/ من گرفتارم

می‌خنده دشمنت اما
چشمای من شده دریا
واسم تموم شده دنیا/ برات عزادارم

ای/ قرص قمرم
ای/ امید آخرم
ای/ پناه حرم
عزیز برادرم

بند دوم

پاشو پناه آل الله/ خیمه غوغاشد
بی تو پای حرومی ها/تو حرم واشد

ماه شکسته پیشونی
میخوای پاشی نمیتونی
با داغ تو به آسونی/ قامت من تا شد

ای /چاره ی دلم
ای / غم تو قاتلم
ای / همه لشکرم
عزیز برادرم

بند سوم

قطع الیمین شدی اما /پرچمت بالاس
جای سر شکسته ت رو /زانوی زهراس

با نیزه شد تنت درهم
افتادم از نفس منهم
ای ذکر عالم و آدم /دخیلک عباس

ای/ ماه علقمه
ای / عزیز فاطمه
ای / شکسته پرم
عزیز برادرم