بنداول

قلبم به عشقت در تب
ای تو قرار زینب
نمی‌خوام دنیارو بی‌تو
حتی برای یک شب

وقتی نباشی دنیام زندونه
بودنت واسه دردام درمونه
میری و تنهام میذاری داداش
میری و غم می‌مونه

ای همه داروندار زینب۲

بنددوم

دیدم رفتن مادر
فرقه خونیه حیدر
تشت پر شده از خون
داغم نداره آخر

من بمیرم که لبات خشکیده
ساربون عقیقتو دزدیده
تا میشینه بی حیا رو سینه ت
عرش اعلا لرزیده

ای همه داروندار زینب ۲