بنداول

لالا، گُلِ گُلدونم/لالا، چراغِ خونم/لالا، دردت به جونم
لالالالا لالایی، گل پسرم کجایی
من اینجا رویِ خاکم، تو رویِ نیزه هایی
کاشکی به من تیر می زدن جای تو
کاشکی میشد بشنوم حرفای تو
چه فکرا داشتم برا فردای تو

بنددوم 

گریَس، که شده کارم/ رفتی،نیزه سوارم/کاشکی،بودی کنارم
برو خدانگهدار، سرت شکسته انگار
چشمِ تو نیمه بازِ، چشمِ منم تارِ تار
ماهیِ لب تشنهء بی آبِ من
گل پسرِ خستهء بی خواب من
نیوفتی از رو نیزه مهتابِ من

بندسوم 

من که، صحرا نشینم/از دور، تو رو می بینم/از روت، بوسه می چینم
چجور آروم بگیرم، جا داره که بمیرم
دیگه تمومِ عمرم، تویِ سایه نمیرم
حالِ همین لحظه رو کی میدونه
بچه سرِش تو دست این و اونه
به هم میدن نیزه شو دونه دونه