بنداول

لا لالا بالام علی لالالالا
دعام اینه خدایا
پس کی بارون میگیره
بچم داره میمیره
زینب
به داد من برس
میبینی علی بی هوشه
زینب
می بینی دل من
داره از غصه میجوشه
بچم بی هوشه

لالایی لالایی
گرما به چشمات خواب آورده
لالایی لالایی
مادرم فاطمه آب آورده

بنددوم

بی/ جونه/ رو دست من
چشمش تاره
ببین نفس نداره
واسه یه ذره هق هق
دارم دق میکنم دق

بچم
آخه سه روزه که
تنش کوره ی آتیشه
بچم
نفس کشیدناش
داره بدجوری کم میشه
از تشنگیشه

ای بارون ای بارون
داره بچم از دستم میره
ای بارون ای بارون
تا بیای اصغرم جون میگیره

بندسوم

چی/میخوای/بگی گلم
که بی قراری
چرا آروم نداری
چشمات لبریزه درده
مادر دورت بگرده

باشه
میخوای بری برو
میدونم که چقد مردی
باشه
برو که میدونم
هوای رفتنو کردی
میدونم مردی

رو نیزه رونیزه
آروم میگیری جون مادر
رو نیزه رونیزه
واسه مادر میشی سایه ی سر