بنداول

محرم از راه اومد، دوباره مشکی پوشم
شبا میون روضه، هواییه شیش گوشم

حی علی العزا که باز محرمه
بساط نوکری فراهمه
قلبم تو این شبا پرِ غمه

میخونم آقا زندگیم فدای تو
غم رو دلم گذاشت عزای تو
دل پر زده تا کربلای تو
صلی الله علی ساکن کربلا

بنددوم 

فقط حسینو دارم، حسین هوامو داره
من هرچقد بد باشم، بهم محل میزاره

یاحسین عالمو زیر و رو میکنه
از دل گناهو جارو میکنه
نوکر فقط به تو رو میکنه

خورشید آسمون من امام حسین
ای مهربون من امام حسین
ورد زبون من امام حسین
صلی الله علی ساکن کربلا

بندسوم 

فدای اون بانویی، که قبله ی حاجاته
پناه قلب نوکر، و عمه ی ساداته

این شبا مادرم میگه رقیه جان
چشم ترم میگه رقیه جان
علی اکبرم میگه رقیه جان

از نجف مرتضی میگه رقیه جان
خون خدا میگه رقیه جان
یل کربلا میگه رقیه جان
یا رقیه مدد