بنداول

من اومدم فدات بشم، فدات
یه نامه دارم از بابام، برات

بذار برم
منی که بی قرارتم
مگه نه اینکه یارتم
تا آخرش کنارتم

من از الان، شدم برات، کفن به تن
ذکر لبم، شده حالا، حسن حسن
عمو حسین عمو حسین، عمو-حسین

بنددوم

بگو که میذاری برم، بگو
رومو زمین نزن دیگه، عمو

شده میرم
بی کلاه خود و بی زره
بخدا قاسم حاضره
برای تو سرش بره

میخوام بشم، مث یلِ، جمل حسن
اَلا وَ صَلَّی الله، علی الـحسن
عمو حسین عمو حسین عمو-حسین