بنداول

من یه دنیا سلامم/ تو علیک سلامی
تویی که/صاحب قلب منی/جانا چه امامی

رو دوش باد میزارم/ از راه دور یه نامه
فاصله ی بین ما/به قدر یک سلامه
زحمت این سلام و /به فطرست سپردم
با پایِ دل ، قلبم و /به کربلات آوردم

اسم تو مولا حسین/خط امان دنیاست
مرکز ثقل زمین/ سرزمین کربلاست

((امیری نعم الامیر حبیبی مولا حسین))

بنددوم 

منم عمری هلاکت/عاشق سینه چاکت
عمریه/مُحرِم قبر توام /مُهرم شده خاکت

خدا میدونه قلبم /به عشق تو میزنه
حسین حسین طنینِ /صدای قلب منه
الحمدالله یه روز /به عشق تو میمیرم
مُزدای نوکریم و /از مادرت میگیرم

برای هیئتی ها روضه خود بهشته
مادرت اسم ما رو تو نوکرات نوشته

((امیری نعم الامیر حبیبی مولا حسین))

بندسوم 

می‌کشه من و آخر/ روضه ی تو و مادر
دق کنم/با کدوم غم تو /ای سرور بی سر

باید برا گل سرخ پرپرت بمیرم
برای دزدیدن انگشترت بمیرم
واسه پریشونیه موی سرت بمیرم
با ذکر یا بُنَیَّ مادرت بمیرم

جون میدم‌ آخر واسه روضه ی گودال تو
امون از اون غریبیت امون از احوال تو

((امیری نعم الامیر حبیبی مولا حسین))