بنداول

میام یا حرم نه؟
نشکنی دل منو با نه
تو جواب تشنه ها نمیگه دریا نه

منم یه دیونه
که فقط همینو میدونه
غیر تو هیشکی دیگه براش نمی مونه

برای کربلات،دلتنگم دلتنگم دلتنگم
برای روضه هات،دلتنگم دلتنگم دلتنگم

بنددوم

بهت بدهکارم
میدونی چقد دوست دارم
اگه برداری ازم نگاتو، بیچاره م

خیلی دلم تنگه
بی تو کار نوکرت لنگه
رنگ پرچمت برام قشنگ ترین رنگه

دل شکستمو،می بینی می بینی می بینی
نگاه خستمو ،می بینی می بینی می بینی

بندسوم

سیدنا العطشان
آیه ی مقطع قرآن
چرا افتاده تنت روی زمین عریان

بمیرم از این غم
غم اینکه کشتنت کم کم
غم ناموس تو و یه عده نامحرم

رگای حنجرت، پرخونه پر خونه پرخونه
گوشای دخترت،پرخونه پرخونه پرخونه