بنداول

میدم سلام به ارباب
بارونیه چشام
میده گواهِ حسرت
بغضه توی صدام۲

دلت اومد اقا ببینی که دوسال حرم نیام
اخه تواین زمونه من حسین چقده رو سیام
نذار حسرت بمونه رو دلم امسال بذار بیام

پشتمی مث شیر آقا
رزقمونو نگیر آقا
اربعین اگه جا موندم
جونمو تو بگیر آقا

بابی انت و امی
بابی انت و امی
بابی انت و امی
یاحسین مولا

بنددوم

امسال بده تو بیشتر
مدد به نوکرات
امسال بده تو بیشتر
نفس به ذاکرات
قلم به شاعرات

اگه نباشه روضه تون آقا واللهِ میمیریم
از بچگی به عشق تو حسین همیشه درگیرم
از دوریِ شیش گوشه این روزا بدجوری دلگیریم

زندونم توی این غربت
توی بی کسی و حسرت
آرومم فقط وقتیکه
پیشونیمه روی تربت

بابی انت و امی
بابی انت و امی
بابی انت و امی
یاحسین مولا