بنداول

میزنم دوباره روی سینم غم عالم رو
نمیدونه تو دنیا دوباره کسی حالم رو
به خدا نمی دم به دو عالم ماه محرم رو
یارمی
کس و کارمی
می زنم به سینه میگم، ای شه بی سر
مثل خواهرت
مثل مادرت
میسوزم میخونم میگم غریب مادر
ای وای ای وای من
تشنه مولای من
در خاک و خون خفته آقای من

بنددوم

اسم تک تک مار و دوباره مادرت خونده
ناله و آه یا بُنَیش دل و سوزونده
غم تو روی قلب شکستش تا اَبد مونده

از غمت
میزنم سرم
برا لحظه ای که تنت توی گوداله
برا لحظه ای
که توو قتلگاه
واسه زخم تنت می زد، مادرت ناله
آه ای مظلوم من
شاهِ دور از وطن
ای کشته ی صبرو ای بی کفن

بندسوم

اگه چشمم واسه غم تو داره می باره
تو به قلبم کردی نگا که شده بیچاره
چی میشه بمیرم توی روضه منه آواره
میمیرم
برا دخترت
شب سومِ تو اگه ببینم امسال
میزنم
به روی سرم
بر لحظه‌ای که میگفت با تن بی حال
ای وای موهام بابا
گوشم چشمام بابا
میسوزه تاول پاهام بابا